Πέμπτη, Αυγούστου 14

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ, ΜΕΡΟΣ 4ο

ΜΑΤ σε 3 κινήσεις1o) ΜΑΤ σε 3 κινήσεις.

ΜΑΤ σε 3 κινήσεις2o) ΜΑΤ σε 3 κινήσεις.

ΜΑΤ σε 3 κινήσεις3o) ΜΑΤ σε 3 κινήσεις.

ΜΑΤ σε 3 κινήσεις4o) ΜΑΤ σε 3 κινήσεις.

ΜΑΤ σε 3 κινήσεις5o) ΜΑΤ σε 3 κινήσεις.


Οι λύσεις των προβλημάτων θα δημοσιεύονται στα σχόλια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: