Δευτέρα, Δεκεμβρίου 9

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2013 (ΜΕΧΡΙ 18 ΕΤΩΝ)

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1995. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ. 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΕΛΙΚΟ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η ΤΕΣΣΔΕ σε συνέχεια της προκήρυξης της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, 
προκηρύσσει το Ατομικό Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων Δ. Ελλάδας για σκακιστές και 
σκακίστριες μέχρι 18 ετών που έχουν γεννηθεί από την 1/1/1995 και μετά.

2. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τους αγώνες συν-διοργανώνουν ο Δήμος Χανίων, η Σκακιστική Ακαδημία Χανίων και η ΕΣΟ, 
υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Κέντρου 
Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι ) στο Ενετικό Λιμάνι της παλιάς πόλης των 
Χανίων. http://www.chania.gr/city/monuments/kam.html

3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

Ο αθλητικός νόμος 3708/08.10.2008 (ΦΕΚ 210/ΤΕΥΧΟΣ Α’/8.10.2008) προβλέπει στο 
άρθρο 18 παράγραφος 8 παροχές σε διακρινόμενους αθλητές. Ειδικότερα, στην παρ. 
8 υποπεριπτώσεις 10) α,β,γ προβλέπονται παροχές για τους 3 πρώτους νικητές των 
Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Εφήβων – Νεανίδων μέχρι 
των 18 ετών .

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις:

Α. Περιφερειακά Πρωταθλήματα Ενώσεων – Τοπικών Επιτροπών.

Β. Τελικοί Αγώνες. 

Την ευθύνη διοργάνωσης των περιφερειακών πρωταθλημάτων έχουν οι Ενώσεις και οι 
Τοπικές Επιτροπές. Τα περιφερειακά πρωταθλήματα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 
20 Δεκεμβρίου 2012. Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές είναι επίσης υπεύθυνες για την 
εξασφάλιση των οικονομικών πόρων καθώς και για το καθορισμό όλων των λεπτομερειών
(σύστημα, πρόγραμμα αγώνων, προθεσμίες δηλώσεων συμμετοχής, ορισμός διαιτητών
κλπ.) των περιφερειακών πρωταθλημάτων. Οι αντίστοιχες προκηρύξεις θα πρέπει να 
αποστέλλονται στην ΕΣΟ πριν την έναρξη των περιφερειακών πρωταθλημάτων.
Οι σκακιστές και σκακίστριες συμμετέχουν υποχρεωτικά στο πρωτάθλημα της Ένωσης 
ή της Τοπικής Επιτροπής στην οποία ανήκει το σωματείο τους. Ειδικά για τις παρακάτω
περιπτώσεις ισχύουν τα εξής (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 21.10.2006):

Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «υποσχετική» θα αγωνίζονται 
υποχρεωτικά στα προκριματικά των Ενώσεων-ΤΕ που ανήκει το σωματείο από το οποίο 
προέρχονται και στο οποίο θα επιστρέψουν με τη λήξη της υποσχετικής.

Σκακιστές και σκακίστριες που μεταγράφηκαν με «ελεύθερη» μεταγραφή θα αγωνίζονται 
υποχρεωτικά στα προκριματικά της Ένωσης-ΤΕ που ανήκει το νέο τους σωματείο.

Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί η περίπτωση αθλητών που μετακομίζουν μόνιμα σε άλλη 
περιοχή ενώ συνεχίζουν να αγωνίζονται στο παλιό τους σωματείο. Σε αυτή την περίπτωση 
μπορούν μετά από έγγραφο αίτημά τους να αγωνισθούν στα προκριματικά της Ένωσης-ΤΕ 
που κατοικούν.

Διευκρινίζεται ότι αθλητής που αγωνίστηκε στα προκριματικά πρωταθλήματα μίας Ένωσης/
Τοπ. Επιτροπής δεν μπορεί να αγωνιστεί στα προκριματικά του ίδιου πρωταθλήματος 
κάποιας άλλης περιοχής. Επίσης αθλητής που μεταγράφηκε σε Ένωση/Τ.Επιτροπή που έχει 
ήδη διεξαγάγει τα προκριματικά της μπορεί να αγωνιστεί στα προκριματικά πρωταθλήματα 
της Ένωσης/Τ.Επιτροπής που ανήκει το παλιό του σωματείο.

Για τη συμμετοχή απαιτείται έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας της ΕΣΟ.

5. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

Οι θέσεις πρόκρισης για την περιοχή είναι:

Τ.Ε. ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ : 2

Κάθε ένωση ή Τοπική Επιτροπή μπορεί να επιμερίσει τις θέσεις πρόκρισης, ΜΕΤΑΞΎ 
ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ, σύμφωνα με τις αγωνιστικές της ανάγκες.

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν τη συμμετοχή όλων 
των σκακιστών και σκακιστριών της περιοχής τους μέχρι και την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 
2012 στη Γραμματεία της ΕΣΟ (info@chessfed.gr, ΦΑΞ 210 9221620) με παράλληλη 
κοινοποίηση στον συν-διοργανωτή, Σκακιστική Ακαδημία Χανίων ( info@chaniachess.gr )
Στο έντυπο δήλωσης συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριληφθούν, α) οι σκακιστές και 
σκακίστριες που προκρίθηκαν από τα πρωταθλήματα των περιοχών τους, β) οι σκακιστές 
και σκακίστριες που δικαιούνται απευθείας συμμετοχή στους τελικούς αγώνες και γ) 
όσοι άλλοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και γίνουν δεκτοί, με την υποχρέωση –μόνον 
για τους τελευταίους- να καταβάλουν στο λογαριασμό των συν-διοργανωτών: Εθνική 
Τράπεζα 4801104940000049429601682, παράβολο 30 Ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να στείλουν στους συν-διοργανωτές με κοινοποίηση στην ΕΣΟ αντίγραφο της σχετικής 
κατάθεσης απ΄ όπου θα προκύπτουν τα ονόματα των αγωνιζομένων.

Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές μαζί με τη δήλωση συμμετοχής των παραπάνω αθλητών 
υποχρεούνται να στείλουν μέχρι τις 21-12-2012 τα αποτελέσματα των περιφερειακών 
προκριματικών πρωταθλημάτων της περιοχής τους.. Η μη έγκαιρη αποστολή των 
αποτελεσμάτων καθιστά άκυρη τη δήλωση συμμετοχής των αθλητών.

7. ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΩΝ

Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για τη διαμονή, διατροφή και μετακίνησή τους.
Η συνδιοργανώτρια, Σκακιστική Ακαδημία Χανίων, προσφέρει κάλυψη της διαμονής 
(με πλήρη διατροφή για 7 διανυκτερεύσεις) στους 3 πρώτους-τες (μετά την άρση τυχών 
ισοβαθμιών) της τελικής κατάταξης του κάθε πρωταθλήματος, με την προϋπόθεση ότι 
κατοικούν μόνιμα εκτός των ορίων του νομού Χανίων.

Η προαναφερόμενη κάλυψη ισχύει μόνο για όσους έχουν επιλέξει να μείνουν σε κάποιο 

από τα προτεινόμενα ξενοδοχεία των συν-διοργανωτών. Σε αντίθετη περίπτωση η ΣΑ 
Χανίων θα καταβάλει ποσό 200 € ανά άτομο για μερική κάλυψη εξόδων συμμετοχής στους 
προαναφερόμενους σκακιστές-στριες.

Η ΣΑ Χανίων έχει εξασφαλίσει προνομιακή έκπτωση 40% με την ΑΝΕΚ LINES σε αθλητές 
και συνοδούς αρκεί να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 28/12/2012.

Για αναλυτικές λεπτομέρειες για τα προσφερόμενα ξενοδοχεία, τις τιμές και τη διαδικασία 
κρατήσεων και για τα εισιτήρια της ΑΝΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν 
με τη συνδιοργανώτρια Σ.Α.Χ. (κα Βέτα Βοζινάκη, τηλ. 6977545304 και Χρυσούλα Ναούμ, 
τηλ. 6977723444, απογευματινές ώρες).

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ/ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

3-6 Κυκλικό σύστημα (πουλ)
> 7 Ελβετικό 5 γύρων

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα γενική οδηγία της ΚΕΔ (αρ. 03/2009), ο 
αρχικός κατάλογος κατάταξης των συμμετεχόντων για τις ανάγκες της κλήρωσης, γίνεται με 
πρώτο κριτήριο το διεθνές ΕΛΟ – τίτλο και με δεύτερο κριτήριο το Εθνικό ΕΛΟ – τίτλο και 
στην συνέχεια αλφαβητικά με λατινικούς χαρακτήρες.

9. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε παίκτη, 
90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις .Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση 
που ολοκληρώνει ο παίκτης, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30”) χρόνου σκέψης.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 1 ώρας 
από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται. (άρθρο 6.6 FIDE Laws of Chess).

10. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Διευθυντής Αγώνων ορίζεται ο κ. Γιάννης Δερέκας. Διαιτητής ο Κωνσταντίνος Πανακούλιας. 

11. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από τον Κανονισμό 
Αγώνων. Συγκεκριμένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια 
άρσης ισοβαθμίας:

Για ελβετικό σύστημα
α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
β) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων )
γ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
δ) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).

Για κυκλικό σύστημα (round robin)
α) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
γ) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισοβάθμων.

Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, διατηρείται η ισοβαθμία ανάμεσα σε 2 
συμμετέχοντες, σε κάποια από τις 3 πρώτες θέσεις, τότε θα γίνει διπλός αγώνας μπαράζ 
μεταξύ των ισοβάθμων (τα χρώματα του 1ου αγώνα καθορίζονται με κλήρωση), με χρόνο 
σκέψης 5 λεπτά και επαύξηση 3 δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε σκακιστή.

Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα διεξαχθεί αγώνας «ξαφνικού θανάτου», κατά 
τα πρότυπα των κανονισμών που ισχύουν για το παγκόσμιο κύπελλο της FIDE, με χρόνο 
σκέψης 5 λεπτά για τα λευκά και 4 λεπτά για τα μαύρα. Μετά την 60η κίνηση υπάρχει 
επαύξηση 3 δευτερόλεπτα ανά κίνηση για κάθε σκακιστή. Ο καθορισμός του χρώματος 
(λευκά ή μαύρα) γίνεται με κλήρωση (ο νικητής της κλήρωσης επιλέγει χρώμα). Αν και 
αυτός ο αγώνας λήξει ισόπαλος, για την άρση της ισοβαθμίας νικητής ανακηρύσσεται ο 
σκακιστής-στρια που αγωνίστηκε με τα μαύρα. Αν μετά την εφαρμογή των κριτηρίων α,β 
και γ προκύψει ισοβαθμία σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των 3 πρώτων, οι αθλητές 
ανακηρύσσονται ισόβαθμοι.

12. ΑΝΑΒΟΛΕΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 1.25 του Κανονισμού Αγώνων, δεν επιτρέπεται, 
καταρχήν, η αναβολή αγώνων ή η συνέχεια μιας παρτίδας που διακόπηκε. Το αρχικό 
πρόγραμμα των αγώνων πρέπει να τηρείται. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν σε ειδικές 
περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου και αιτιολογημένη απόφαση 
του διευθυντή αγώνων. Οι ειδικές περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ασθένεια 
οπωσδήποτε διαπιστωμένη από διαπιστευμένο γιατρό των αγώνων, αντικειμενική 
αδυναμία μετάβασης στο χώρο διεξαγωγής κ.α. 

13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου. Αν το πρόγραμμα προβλέπει 
δύο αγωνιστικές την ίδια μέρα τότε ή ένσταση ασκείται μέσα σε 15 λεπτά από τη λήξη της 
υπόψη παρτίδας. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων 
των αγώνων που θα ορίσει η ΤΕΣΣΔΕ

Το παράβολο ορίζεται στα 90 € και μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής 
διαιτητή των αγώνων.

14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΕΣΣΔΕ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 14 και 15 Δεκεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του Σκακιστικού Ομίλου Θεσπρωτίας (Σ.Ο.Θ.) σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί με συμπληρωματική προκήρυξη.
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 13-12-2013.

Κατά τα λοιπά (άρση ισοβαθμίας, ενστάσεις, σύστημα αγώνων, ενστάσεις), ισχύει η 
προκήρυξη της ΕΣΟ. Χρόνος σκέψης 90’ + 30’’ για κάθε κίνηση

15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τρίτη 01 Ιανουαρίου 2013 Άφιξη συμμετεχόντων
Τετάρτη 02 Ιανουαρίου 2013 Κληρώσεις 14:30
Τετάρτη 02 Ιανουαρίου 2013 Τελετή Έναρξης 16:00
Τετάρτη 02 Ιανουαρίου 2013 1ος Γύρος 16:30

Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2013 2ος Γύρος 09:30
Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2013 3ος Γύρος 16:30
Παρασκευή 04 Ιανουαρίου 2013 4ος Γύρος 16:30
Σάββατο 05 Ιανουαρίου 2013 5ος Γύρος 09:30
Σάββατο 05 Ιανουαρίου 2013 6ος Γύρος 16:30
Κυριακή 06 Ιανουαρίου 2013 7ος Γύρος 16:30
Δευτέρα 07 Ιανουαρίου 2013 8ος Γύρος 16:30
Τρίτη 08 Ιανουαρίου 2013 9ος Γύρος 09:30
Τρίτη 08 Ιανουαρίου 2013 Τελετή Λήξης – Αναχώρηση συμμετεχόντων 15:30

15. ΓΕΝΙΚΑ

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς 
της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29

ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   Από το Σάββατο 5 Οκτωβρίου αρχίζουν τα σκακιστικά μαθήματα στις αίθουσες του Σκακιστικού Όμιλου Θεσπρωτίας που στεγάζεται στο πολιτιστικό κέντρο Ηγουμενίτσας. (Πρώην Μαθητκή Εστία). 
   Το κόστος Συμμετοχής είναι 10 Ευρώ ανά άτομο το μήνα και θα λειτουργήσουν διαφορετικά τμήματα για τους αρχάριους και για τους προχωρημένους. 
Ώρες Μαθημάτων: Αρχάριοι: 5-6, Μεσαίο Τμήμα: 6-7, Προχωρημένοι: 7-8 κάθε Σάββατο
 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6993939139 

Τετάρτη, Ιουλίου 24

Νικόπολης Κλαμπ

Έχετε βάλει ποτέ αντηλιακό για να παίξετε σκάκι; Αν όχι τότε θα χρειαστεί να το κάνετε την επόμενη Κυριακή ( 28 / 07 / 2013 ) γιατί το πιο «καυτό» τουρνουά σκάκι θα γίνει πάνω στο κύμα…

Σας περιμένουμε στο Νικόπολης Κλαμπ με ελεύθερη συμμετοχή για μικρούς και μεγάλους, αρχάριους και προχωρημένους με μόνη προϋπόθεση τη γνώση (!) κολύμβησης.


Επίσης θα επιτραπεί στους συμμετέχοντες να κάνουν χρήση βοηθημάτων (!) δηλαδή σωσίβια, μπρατσάκια κτλ.

Στον πρώτο νικητή θα απονεμηθεί κύπελλο, στον δεύτερο ξυλάκι, στον τρίτο γρανίτα και στον τελευταίο χωνί (!). Για παγωτά μιλάμε...

Tο Νικόπολης βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα πριν το χωριό κανάλι στην Πρέβεζα και υπάρχουν καθημερινά λεωφορεία που ξεκινάνε από Ιωάννινα ή Ηγουμενίτσα σας αφήνουν στην Πρέβεζα και έπειτα σας επιστρέφουν.

Δευτέρα, Ιουλίου 8

ΔΙΕΘΝΕΣ OΠΕΝ "ΠΑΛΑΙΡΟΣ 2013"

Στην παραθαλάσσια και ιστορική Πάλαιρο, απέναντι από τη Λευκάδα, θα διοργανωθεί και φέτος το 2ο διεθνές όπεν τουρνουά “Πάλαιρος 2013″ από τις 24 έως τις 31 Aυγούστου. Το σύστημα αγώνων θα είναι ελβετικό 9 γύρων, με χρηματικά έπαθλα άνω των 3.000 ευρώ και ειδικές προσφορές για τους συμμετέχοντες, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους να συνδυάσουν σκάκι και διακοπές τον Αύγουστο σε άριστες συνθήκες και προσιτές τιμές: το βασικό πακέτο συμμετοχής είναι μόλις 195 ευρώ και περιλαμβάνει διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο Paleros Resort King Odysseus Hotel**** για 7 διανυκτερεύσεις, πρωινό και απαλλαγή από παράβολο για τους αγωνιζόμενους! Παράλληλα, όλοι οι μικροί συμμετέχοντες κάτω των 12 ετών θα έχουν περαιτέρω έκπτωση 50% αν διαμείνουν ως τρίτο άτομο στο ήδη δίκλινο δωμάτιο των γονιών/συνοδών τους!
 
Ο νικητής των αγώνων θα λάβει χρηματικό έπαθλο ύψους 1.000 ευρώ ενώ υπάρχουν ειδικά χρηματικά έπαθλα για γυναίκες και σκακιστές/σκακίστριες που θα επιτύχουν τη μεγαλύτερη διαφορά απόδοσης σε σχέση με το διεθνές τους έλο ("performance minus rating"). Οι συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν αθροιστικά όλα τα έπαθλα που διεκδικούν από κάθε κατηγορία και όχι μόνο το μεγαλύτερο. 
 
Επιπλέον των παραπάνω, από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο θα διεξαχθούν σε διάφορες πόλεις satellite τουρνουά blitz με διεθνή αξιολόγηση και φιλοξενία των νικητών στην Πάλαιρο!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο website των αγώνων www.paleroschess.com ή στο facebook http://www.facebook.com/paleroschess ή επικοινωνήστε με την Οργανωτική Επιτροπή στα τηλ. 6938326161 και 2641500112 (κ. Νίκος Καλέσης). Η προθεσμία για δηλώσεις λήγει στις 25 Ιουλίου οπότε ξεκινήστε να το σχεδιάζετε όσοι σκοπεύετε να βρεθείτε στην Πάλαιρο! ;)

Τρίτη, Ιουνίου 11

ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΩΝ...

Καλό θα ήταν να είχαμε σχόλια καθαρά σκακιστικά. Σε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο θα γίνεται διαγραφή.

Δευτέρα, Μαΐου 13

6ο ΕΑΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Ξεκίνησε το 6ο ΕΑΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ την Τρίτη 7 Μαΐου με τη συμμετοχή 240 σκακιστών από 8 χώρες χωρισμένων σε δύο γκρουπ

Α’ ΓΚΡΟΥΠ
Στον 1ο Γύρο τα περισσότερα φαβορί κέρδισαν. Εκπλήξεις είχαμε με τη νίκη του Τσεκμέ (1752) επί του Σταυρακάκη (2157), η νίκη του Γανιαρίδη (1722) επί του Milovanovic (2140), η νίκη του Χαρτάμπα (1685) επί του Τσικερδάνου (2056), η νίκη του Τσακνάκη (1671) επί του Σκουλάκη (2049) και οι ισοπαλίες της Αντωνιάδου (1728) με τον Κυρατζόπουλο (2151), του Θέμελη (1702) με τον Σπιρλιάδη (2091),
Στον 2ο Γύρο τα περισσότερα φαβορί εύκολα ή δύσκολα συνέχισαν τις νίκες τους. Εκπλήξεις είχαμε από τις νίκες των Τσολακίδου (1922) με τον Baranov (2326), Σταμούλα (1859) επί του Τελούδη (2199) και του Τόλια (1679) επί του Ιωαννίδη (2002). 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο χώρος των αγώνων είναι εξαιρετικός και έχει παραχωρηθεί από το Α.Π.Θ. για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. 

Η ζωντανή κάλυψη 4 σκακιέρων είναι σημαντικότατη και πλήθος σκακιστών παρακολουθούν online. Τις δύο πρώτες ημέρες περισσότεροι από 300 μοναδικοί επισκέπτες ήταν συνδεδεμένοι. http://www.pat.gr/ 

Στους αγώνες συμμετέχουν πλήθος μικρών παιδιών αλλά και ενήλικων που πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με το σκακιστικό μικρόκοσμο δείχνοντας την μεγάλη ανάγκη ύπαρξης τουρνουά στη Θεσσαλονίκη. 

Δυστυχώς οι 7 γύροι για τόσο μεγάλη συμμετοχή (παρ’ ότι χωρίστηκαν σε δύο ομίλους) είναι λίγοι. Ίσως από την επόμενη χρονιά το τουρνουά να πρέπει να γίνει σε 9 ή σε τρία γκρουπ ώστε να υπάρχει και καλύτερος συναγωνισμός. 

Στο χώρο λειτουργεί κυλικείο χορηγία γονέα τα έσοδα του οποίου θα καλύψουν μέρος εξόδων του τουρνουά. Θα πρέπει να τονιστεί η τεράστια βοήθεια μεγάλου αριθμού μελών μας που είναι εθελοντική και δίχως αυτούς τίποτε δε θα μπορούσε να συμβεί.

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 20

Μερικοί ωραίοι συνδιασμοί

Οι παρακάτω συνδυασμοί οδηγούν στο ΜΑΤ ή κερδίζουν υλικό που είναι αρκετό για να να κερδηθεί η παρτίδα.Είναι αρκετά ωραίοι ως ιδέες σε μία παρτίδα,αλλά και χρησιμοποιούν κάποιες τεχνικές οι οποίες εμφανίζονται στις περισσότερες παρτίδες με διαφορετικές μορφές.

1. Σε αυτήν την θέση παίζουν πρώτα τα λευκά. Είναι φανερό πως ο
 μαύρος Βασιλιάς είναι μακριά από τα κομμάτια του. Η κίνηση Πδ8+ θα ήταν Ματ αν ο μαύρος δεν είχε την κίνηση Αζ8. Όμως στη
συνέχεια αν ο πύργος στο δ8 φάει τον αξιωματικό στο ζ8, ο μαύρος 
είναι αναγκασμένος να παίξει Ρxζ8 και ακολουθεί ΜΑΤ με 
την κίνηση Βδ8#. Η τεχνική που ακολούθησε ο λευκός
 ονομάζεται καθοδήγηση. Γιατί καθοδηγεί τον μαύρο Βασιλιά 
στο τετράγωνο ζ8 που μετά από το ΣΑΧ της βασίλισσας είναι ΜΑΤ.

2.Σε αυτήν την θέση παίζουν πάλι πρώτα τα λευκά. Ο μαύρος Βασιλιάς είναι κοντά στο κέντρο της σκακιέρας και αυτο δινει την δυνατότητα στον λευκό να του επιτεθεί από πολλές μεριές. Ο λευκός αφού παίξει την κίνηση Ιγ4+ ο μαύρος έχει μία και μοναδική κίνηση,να φάει τον ίππο με το πιόνι στο δ5. Άρα ο μαύρος θα παίξει εxγ5. Ακολουθεί και πάλι ένα ΣΑΧ με την κίνηση Ιε4+ και ο μαύρος Βασιλιάς πηγαίνει μόνο στο τετράγωνο δ5. Τέλος ακολουθεί ΜΑΤ με την κίνηση Βε5#.Ο λευκός χρησιμοποίησε πάλι την καθοδήγηση για να πάει τον μαύρο Βασιλιά στο δ5 που μετά από το ΣΑΧ της βασίλισσας στο δ5 είναι ΜΑΤ.

3.Σε αυτήν την θέση παίζουν ξανά τα λευκά. Ο λευκός μπορεί να βγάλει τον μαύρο από την ασφάλειά του με μία θυσία βασίλισσας. Αξίζει; Η απάντηση ειναι ΝΑΙ. Με την κίνηση Βθ6+ ο λευκός μαγνητίζει τον αντίπαλο Βασιλιά έξω από το φρούριό του και μετά από τις κινήσεις Ρxθ6 Αζ8+ Ρθ5 Αε2# ο λευκός έχει κάνει ΜΑΤ στον μαύρο. Αν ο μαύρος μετά απο το ΣΑΧ της βασίλισσας πάει τον Βασιλιά του στα τετράγωνα η8 ή θ8 ακολουθεί ΜΑΤ με την κίνηση Βζ8#. Ο λευκός χρησιμοποίησε πάλι την καθοδήγηση για να βγάλει τον μαύρο βασιλιά από την άμυνά του και να του κάνει ΜΑΤ.

ΜΑΤ σε 2 κινήσεις

Σε όλες τις παρακάτω θέσεις παίζουν τα λευκά και κάνουν ΜΑΤ σε 2 κινήσεις:

Λύση:1) 1.Βη8+   Πxη8
               2.Ιζ7#

          2) 1.Βxζ6+  ηxζ6
              2.Αxζ6#

          3) 1.Βxζ7+  Πxζ7
              2.Πε8#

          4) 1.Βxζ8+ Ιxζ8
              2.Πε8#

          5)1.Βxθ7   Αν Πxθ7 τότε 2.Πζ8#   Αν 1....  Βγ5 ή Βδ6 ή Ιδ5 τότε 2.Βζ7# Αν 1....  Ιζ5 τότε 2.Βxη6#  Αν 1...  οποιαδήποτε άλλη κίνηση... τότε Βε7# 

          6)1.Ιη6+  θxη6
             2.Βxθ8#

Τρίτη, Φεβρουαρίου 19

Στιγμιότυπα από το ομαδικό σχολικό πρωτάθλημα Θεσπρωτίας

  Την Κυριακή (17-02-2013) στον Σκακιστικό Όμιλο Θεσπρωτίας η ομάδα του 3ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας και η ομάδα του 1ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας έπαιξαν μεταξύ τους για την πρώτη και την 2η θέση στο ομαδικό σχολικό πρωτάθλημα της Θεσπρωτίας.Στην αρχή η ομάδα του 3ου Γυμνασίου προηγούνταν, όμως στην συνέχεια ο αγώνας εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο ντέρμπυ.Το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Νικήτρια μετά από 5 γύρους αναδείχθηκε η ομάδα του 1ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας με σκορ  9,5-10. Ακολουθούν φωτογραφίες από το τουρνουά:
 

Δευτέρα, Φεβρουαρίου 18

Ατομικό και ομαδικό σχολικό Πρωτάθλημα Βορειοδυτικής Ελλάδας 2013

  
Το Σάββατο 02-03-2013 θα διεξαχθούν τα τελικά του ομαδικού σχολικού πρωταθλήματος Βορειοδυτικής Ελλάδας στο Κλειστό Γυμναστήριο Κέρκυρας. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν την διοργάνωση έχουν μόνο όσες ομάδες προκρίθηκαν από το τοπικό ομαδικό πρωτάθλημα της περιοχής τους. Στη σύνθεση της ομάδας θα πρέπει να συμμετέχει οπωσδήποτε ένα κορίτσι στην 4η σκακιέρα.
  Την επόμενη μέρα, Κυριακή 03-03-2013, στο ίδιο μέρος θα γίνουν τα τελικά του ατομικού σχολικού πρωταθλήματος Βορειοδυτικής Ελλάδας. Στο ατομικό πρωτάθλημα δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι προκρίθηκαν στο τοπικό ατομικό πρωτάθλημα, αλλά και όσοι έχουν προκριθεί από το ομαδικό. Ο χρόνος σκέψης θα είναι 15' για καθε παίχτη.
 Οι νικητές του ατομικού και του ομαδικού πρωταθλήματος θα προκριθούν στα πανελήνια ατομικά σχολικά πρωταθλήματα του 2013, ενώ οι νικητές του ομαδικού πρωταθλήματος θα προκριθούν στα πανελήνια ομαδικά σχολικά πρωταθλήματα.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΕΣΣΔΕ 2013

Παράγραφος 1
Σε συνέχεια της προκήρυξης της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, Αριθμός Πρωτοκόλλου 91899/16-12-2012, η επιτροπή Δυτικής Ελλάδας (ΤΕΣΣΔΕ) και ο Σκακιστικός Όμιλος Θεσπρωτίας (ΣΟΘ) προκηρύσσουν το Ομαδικό Διασυλλογικό Κύπελλο της ΤΕΣΣΔΕ για το 2013.Παράγραφος 2
Ως τόπος διεξαγωγής ορίζεται το Πνευματικό Κέντρο, στην Ηγουμενίτσα.

Παράγραφος 3

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

1η Αγωνιστική 23/02/2013 ώρα 14:00
2η Αγωνιστική 23/02/2013 ώρα 17:30
3η Αγωνιστική 24/02/2013 ώρα 10:00
4η Αγωνιστική 24/02/2013 ώρα 13:30
Παράγραφος 4

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της ΤΕΣΣΔΕ. Ο ανώτατος αριθμός των ομάδων ορίζεται στις 16 ομάδες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον κ. Καίσαρη Άγγελο στο τηλέφωνο 6973489528 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) chessmaster917@yahoo.gr, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε πάνω αριστερά στο blog: http://kesaris.blogspot.gr , μέχρι και την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2013.
Παράγραφος 5

Η σύνθεση των ομάδων είναι τετραμελής. Κάθε σωματείο μπορεί να χρησιμοποιήσει με οποιαδήποτε σειρά 4 σκακιστές ανεξάρτητα από δυναμικότητα, φύλλο και ηλικία.
Οι αρχηγοί των ομάδων υποχρεούνται να δηλώσουν τους βασικούς και τους αναπληρωματικούς παίχτες που θα χρησιμοποιήσουν, από το Σύλλογο τους. Αυτοί οι παίχτες θα χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Διασυλλογικού Κυπέλλου ΤΕΣΣΔΕ και δεν μπορούν να αλλάξουν.
Οι αρχηγοί των ομάδων υποχρεούνται να δώσει τη σύνθεση της ομάδας του 15’ λεπτά πριν την έναρξη του γύρου.

Παράγραφος 6
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και ο χρόνος σκέψης ορίζεται, για κάθε αντίπαλο, 60 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνεται ο σκακιστής/ σκακίστρια παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30΄΄) χρόνου σκέψης.

Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

Σκακιστής/ σκακίστρια που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 30 λεπτών από την προγραμματισμένη έναρξη των αγώνων μηδενίζεται.

Παράγραφος 7
Οι αγώνες διεξάγονται με απλό σύστημα νοκ – άουτ και η νικήτρια ομάδα κάθε αγώνα προκρίνεται στον επόμενο γύρο μέχρι τον ορισμό της κυπελλούχου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αποκτά το δικαίωμα να συμμετάσχει στην δεύτερη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Παράγραφος 8
Τα ζευγάρια των γύρων θα προκύψουν με ελεύθερη κλήρωση πριν την έναρξη των αγώνων. Στον πρώτο γύρο οι ομάδες «εντός έδρας» καθορίζονται με κλήρωση. Στους επόμενους ακολουθείται η διαδικασία εξισορρόπησης χρωμάτων στην πρώτη σκακιέρα, όπως στο Ελβετικό σύστημα. Σε περίπτωση ίδιας διαδοχής χρωμάτων διενεργείται κλήρωση.

Παράγραφος 9
Διαιτητής για τη διοργάνωση του Κυπέλλου ΤΕΣΣΔΕ 2011 ορίζεται Αλέξανδρος Μπενάτης (Γ.Κ.)
Παράγραφος 10
Ως επιτροπή ενστάσεων ορίζετε ο κ. Ρεθύθης Γιάννης (Σ.Π.Ζ.Κ.), Συγκούνας Κωνσταντίνος (Σ.Ι.Σ.), Μπέμπης Νίκος (Σ.Ο.Θ.), ο κ. Αποστόλης Μπαλατσούρας (Πάλαιρος) και Σαμωνάς Κωνσταντίνος (Σ.Ε.Ν.Π.).
Ενστάσεις εναντίον των αποφάσεων του διαιτητή υποβάλλονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΣΟ. Το ύψος του παραβόλου ορίζεται στα 90 Euro. Σε περίπτωση δικαιωμένης ένστασης το παράβολο επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Παράγραφος 11
Για όσα δεν καλύπτονται από την παρούσα προκήρυξη ισχύουν οι κανόνες της FIDE και της ΕΣΟ για τους αγώνες κυπέλλου.
Για όσα δεν καλύπτονται από την συγκεκριμένη προκήρυξη, αρμόδιοι να αποφασίσουν είναι ο διευθυντής αγώνων και ο επικεφαλής διαιτητής.

Για την ΤΕΣΣΔΕ
Σκιαδόπουλος Νικόλαος                                                                    
Πρόεδρος ΤΕΣΣΔΕ

Κυριακή, Φεβρουαρίου 17

1ο Διεθνές τουρνουά BLITZ Δυτικής Ελλάδος

Ο Σκακιστικός Όμιλος Θεσπρωτίας διοργανώνει το πρώτο διεθνές τουρνουά BLITZ Δυτικής Ελλάδος.Θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Σκακιστικού Ομίλου Θεσπρωτίας (πρώην μαθητική εστία) το Σάββατο 23-02-2013 και ώρα 20:30 μ.μ. Η αρχική κατάταξη των συμμετεχόντων θα γίνει με βάση το διεθνές ΕΛΟ.Η επίδοση στους αγώνες θα μετρήσει στο διεθνές ΕΛΟ των παιχτών. Η συγκεκριμένη διοργάνωση θα είναι το πρώτο διεθνές τουρνουά BLITZ με Διεθνές ΕΛΟ στην Δυτική Ελλάδα.Οι συμμετοχές μπορούν να δηλώνονται μεχρι και 30' πριν την έναρξη των αγώνων.

Σάββατο, Φεβρουαρίου 16

ΜΑΤ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ!!!

Στην παραπάνω θέση ο μαύρος έχει την δυνατότητα να κάνει ΜΑΤ σε τρεις κινήσεις.

Η λύση του προβλήματος είναι πολύ εύκολη, αρκεί το άτομο που προσπαθεί να λύσει 

το πρόβλημα να μην θεωρεί πως επειδή η βασίλισσα είναι το δυνατότερο κομμάτι δεν

θα πρέπει να θυσιαζεται.ΛΥΣΗ:

1...            Βη1+

2.Πxη1  Ιζ2+

3.Ρη2    Αθ3#

Όλες οι κινήσεις του άσπρου είναι αναγκαστικές!!!

Ομαδικό κύπελλο Ελλάδος (φάση των 16)

Το Σάββατο (23-02-2013), στις 14:00 μ.μ. στον Σκακιστικό Όμιλο Θεσπρωτίας (κέντρο νεότητας ή πρώην μαθητικής εστίας) θα διεξαχθεί το ομαδικό κύπελλο Ελλάδος (φάση των 16).
Στις 17:30 μ.μ. την ίδια ημέρα θα γίνει η φάση των 8.Την Κυριακή 24-02-2013 στις 10:00 π.μ. θα γίνει ο ημιτελικός και στις 13:30 μ.μ. θα γίνει ο τελικός.Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται απο 4(τέσσερα) ατομα.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ

Την Κυριακή (17-02-2013) θα διεξαχθεί στον
Σκακιστικό Ομιλο Θεσπρωτίας (κέντρο νεότητας ή πρώην μαθητικής εστίας) τα τελικά του ομαδικού σχολικού πρωταθλήματος.Η ώρα έναρξης των αγώνων θα είναι 10 π.μ.
Οι νικήτριες ομάδες θα προκριθούν στα τελικά του ομαδικού σχολικού πρωραθλήματος βορειοδυτικής Ελλάδος.

Δευτέρα, Ιανουαρίου 28

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Σκάκι

 
Πολλοί πιστεύουν ότι το σκάκι απευθύνεται σε έξυπνους ανθρώπους. Εμείς όμως θέλουμε να τους πείσουμε ότι το σκάκι μπορεί να κάνει κάποιον έξυπνο! Αυτό συμβαίνει διότι το σκάκι είναι ένα πνευματικό παιχνίδι, το οποίο μας βοηθάει να εκγυμνάζουμε το μυαλό μας και να αναπτύσσουμε νέες δεξιότητες.
 
Η Δυτική Ελλάδα αναπτύσσεται συνεχώς στο σκάκι. Φέτος καταφέραμε να αυξήσουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων, ο οποίος ανήλθε στους 60 και του χρόνου αναμένουμε ο αριθμός αυτός να φτάσει τους 80 σκακιστές!  
 
Φέτος στο διασυλλογικό πρωτάθλημα της Τ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε αγωνίστηκαν έξι ομάδες: Κέρκυρα, Γιάννενα. Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, Θινάλιος και Πάλαιρος και η νικήτρια ομάδα θα συμμετάσχει στην Α εθνική κατηγορία.
 
Η Κέρκυρα λοιπόν, με πέντε βαθμούς σε πέντε αγώνες, αναδείχτηκε πρωταθλήτρια για δεύτερη συνεχόμενη φορά και θα μας εκπροσωπήσει στο προσεχές πρωτάθλημα στην Α Εθνική. Σε αυτό το πρωτάθλημα δε συμμετέχουν μόνο οι κορυφαίοι Έλληνες παίχτες αλλά και οι κορυφαίοι παίχτες από όλο τον κόσμο! Για παράδειγμα έχει αγωνιστεί η κορυφαία σκακίστρια όλων των εποχών, η Τζούντιθ Πόλγκαρ, ο Ιβαντσούκ, που ήταν πριν μερικά χρόνια το νούμερο 3 στον κόσμο, ο Ναβάρα, ο Μπολογκάν και πλήθος άλλων ισχυρών σκακιστών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες και παρτίδες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του πρωταθλήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://kesaris.blogspot.gr. 

Κυριακή, Ιανουαρίου 27

Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Θεσπρωτίας 2013


Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Θεσπρωτίας 2013  -  Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Ο Σκακιστικός Όμιλος Θεσπρωτίας (Σ.Ο.Θ.) προκηρύσσει το 25o Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού Θεσπρωτίας 2013.

ΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του νομού Θεσπρωτίας.

Δηλώσεις συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως και 30 λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων (Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10:00)

Σύστημα Αγώνων: Οι μαθητές θα αγωνιστούν σε ένα όμιλο για κάθε τάξη, με Ελβετικό Σύστημα πέντε (5) γύρων. Σε περίπτωση τριών ή λιγότερων συμμετοχών η κατηγορία συνενώνεται με την αμέσως επόμενη ηλικιακά κατηγορία. Αν οι συμμετέχοντες είναι λιγότεροι από επτά (7) ανά κατηγορία οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα πουλ ενός γύρου. Η αρχική κατάταξη θα γίνει
1) κατά αλφαβητική σειρά στις κατηγορίες Νηπιαγωγείων , Δημοτικων
2) Με α) τα εθνικά ΕΛΟ της 1.1.2012
      β) αλφαβητική σειρά στις κατηγορίες Γυμνασίων Λυκείων.

Χρόνος Σκέψης: Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 15' για κάθε παίκτη για ολόκληρη την παρτίδα. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα χρονόμετρα για όλους τους ομίλους, θα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που κάποιες παρτίδες δε θα έχουν τελειώσει μετά από 20' από την έναρξη του συγκεκριμένου γύρου. Στις περιπτώσεις αυτές θα χρησιμοποιείται σκακιστικό χρονόμετρο µε χρόνο σκέψης 5' για κάθε παίκτη. Διευκρινίζεται ότι στους αγώνες ισχύουν οι κανόνες του Γρήγορου Σκακιού (ΡΑΠΙΝΤ)

Οι αγώνες θα γίνουν στις εξής 11 κατηγορίες:

Μαθητές - Μαθήτριες Νηπιαγωγείων

Μαθητές - Μαθήτριες Α' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες Β' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες Γ' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες Δ' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες Ε' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες ΣΤ' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες Α' Τάξης Γυμνασίου

Μαθητές - Μαθήτριες Β' Τάξης Γυμνασίου

Μαθητές - Μαθήτριες Γ' Τάξης Γυμνασίου

Μαθητές - Μαθήτριες Λυκείου


Το ΔΣ του Σκακιστικού Ομίλου Θεσπρωτίας (Σ.Ο.Θ.)

Τρίτη, Ιανουαρίου 1

Αγώνες σκακιού «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ»

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΜΙΑΣ
Αγώνες σκακιού «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ» με ελεύθερη συμμετοχή
4-5-6 Ιανουαρίου 2013 - Λαμία

 Η Σκακιστική Ακαδημία Λαμίας, η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής Ελλάδας Ε.Σ.Σ.Κ.Ε. και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συνδιοργανώνουν αγώνες σκακιού «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ» με ελεύθερη συμμετοχή και με αξιολόγηση συστήματος ΕΛΟ της ΕΣΣΚΕ. Οι αγώνες οργανώνονται από εθελοντές σκακιστές προς τιμήν του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή Κ. Καβάφη καθώς το 2013 συμπληρώνονται 150 χρόνια από τη γέννησή του. Σκοπός, η ανάπτυξη των δεσμών φίλιας και αλληλεγγύης που θέλουμε να έχουμε μεταξύ μας, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, η υιοθέτηση νέων ιδεών και προτάσεων άμεσα εφαρμόσιμων , αλλά και φυσικά να παίξουμε το αγαπημένο μας άθλημα εμπνεόμενοι από το έργο του μεγάλου ποιητή. Μέγας χορηγός του τουρνουά, όλοι μας. Υποστηρικτής και συμπαραστάτης η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής Ελλάδας .

Για την διευκόλυνση της προετοιμασίας οι δηλώσεις συμμετοχής στο 6977419923 και στο e-mail : vaiopouloug@gmail.com