Κυριακή, Ιανουαρίου 27

Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Θεσπρωτίας 2013


Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Θεσπρωτίας 2013  -  Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Ο Σκακιστικός Όμιλος Θεσπρωτίας (Σ.Ο.Θ.) προκηρύσσει το 25o Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού Θεσπρωτίας 2013.

ΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του νομού Θεσπρωτίας.

Δηλώσεις συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως και 30 λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων (Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10:00)

Σύστημα Αγώνων: Οι μαθητές θα αγωνιστούν σε ένα όμιλο για κάθε τάξη, με Ελβετικό Σύστημα πέντε (5) γύρων. Σε περίπτωση τριών ή λιγότερων συμμετοχών η κατηγορία συνενώνεται με την αμέσως επόμενη ηλικιακά κατηγορία. Αν οι συμμετέχοντες είναι λιγότεροι από επτά (7) ανά κατηγορία οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα πουλ ενός γύρου. Η αρχική κατάταξη θα γίνει
1) κατά αλφαβητική σειρά στις κατηγορίες Νηπιαγωγείων , Δημοτικων
2) Με α) τα εθνικά ΕΛΟ της 1.1.2012
      β) αλφαβητική σειρά στις κατηγορίες Γυμνασίων Λυκείων.

Χρόνος Σκέψης: Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 15' για κάθε παίκτη για ολόκληρη την παρτίδα. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα χρονόμετρα για όλους τους ομίλους, θα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που κάποιες παρτίδες δε θα έχουν τελειώσει μετά από 20' από την έναρξη του συγκεκριμένου γύρου. Στις περιπτώσεις αυτές θα χρησιμοποιείται σκακιστικό χρονόμετρο µε χρόνο σκέψης 5' για κάθε παίκτη. Διευκρινίζεται ότι στους αγώνες ισχύουν οι κανόνες του Γρήγορου Σκακιού (ΡΑΠΙΝΤ)

Οι αγώνες θα γίνουν στις εξής 11 κατηγορίες:

Μαθητές - Μαθήτριες Νηπιαγωγείων

Μαθητές - Μαθήτριες Α' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες Β' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες Γ' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες Δ' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες Ε' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες ΣΤ' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες Α' Τάξης Γυμνασίου

Μαθητές - Μαθήτριες Β' Τάξης Γυμνασίου

Μαθητές - Μαθήτριες Γ' Τάξης Γυμνασίου

Μαθητές - Μαθήτριες Λυκείου


Το ΔΣ του Σκακιστικού Ομίλου Θεσπρωτίας (Σ.Ο.Θ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: