Πέμπτη, Φεβρουαρίου 10

4ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

4ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
από 26-ΑΠΡ-2011 έως 1-ΜΑΙ-2011

αφιερωμένο στη μνήμη του πρόωρα χαμένου σκακιστή μας
† ΒΑΣΙΛΗ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
(1991-2010)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Όμιλος Σκακιστών Τριανδρίας (Ο.Σ.ΤΡΙΑ.)
Σκακιστική παρέμβαση Τριανδρίας (ΠΑ.Τ.)

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ : Θα ανακοινωθεί με συμπληρωματική προκήρυξη

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ : Ελβετικό 7 γύρων με διεθνή αξιολόγηση. Ισχύουν οι κανονισμοί FIDE & ΕΣΟ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Τρίτη 26 Απριλίου 1ος γύρος ώρα 18:00
Τετάρτη 27 Απριλίου 2ος γύρος ώρα 18:00
Πέμπτη 28 Απριλίου 3ος γύρος ώρα 18:00
Παρασκευή 29 Απριλίου 4ος γύρος ώρα 18:00
Σάββατο 30 Απριλίου 5ος γύρος ώρα 10:30
Σάββατο 30 Απριλίου 6ος γύρος ώρα 18:00
Κυριακή 1 Μαΐου 7ος γύρος ώρα 10:30
Κυριακή 1 Μαΐου Τελετή λήξης ώρα 14:30

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ : Για κάθε παίκτη 90 λεπτά για όλη την παρτίδα με προσαύξηση 30sec/κίνηση.


ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για άρση τυχόν ισοβαθμίας χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια: 1) Ειδική βαθμολογία των ισόβαθμων, εφόσον έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους, 2) Μπούχολτς (άθροισμα βαθμών αντιπάλων, πλην του τελευταίου) 3) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας 4) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες), 5) Ποσοστό βαθμών που συγκεντρώθηκαν με τα μαύρα (% επί των παρτίδων με τα μαύρα).


ΑΝΑΒΟΛΕΣ: Δεν επιτρέπεται, καταρχήν, η αναβολή αγώνων. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου και αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή αγώνων.


ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Tο παράβολο συμμετοχής είναι 20 €. Το 2ο μέλος της οικογενείας 10€. Το 3ο μέλος δωρεάν. Για τα μέλη των Σκακιστικών Συλλόγων Τριανδρίας Θεσσαλονίκης: 10/5 €. Σκακιστές με ELO άνω 2100 (σκακίστριες 1800) και ΑΜΕΑ, χωρίς παράβολο.


ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 1/2 ώρα μετά τη λήξη του γύρου. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη. Από την επιτροπή θα εξαιρούνται όσα μέλη της έχουν σχέση με τους αθλητές που εμπλέκονται στην ένσταση και θα αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά. Η σύνθεση της επιτροπής θα καθορισθεί πριν την έναρξη του τουρνουά με μέριμνα του Διευθυντή Αγώνων. Το παράβολο ορίζεται στα 30€ και μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής διαιτητή των αγώνων. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

ΕΠΑΘΛΑ: Θα δοθούν κύπελλο στον 1ο νικητή και μετάλλια στον 2ο - 6ο γενικής κατάταξης και στον 1-3ο κάθε ειδικής κατηγορίας.
Ειδικές κατηγορίες : Α) U 16, Β) U 14, Γ) U 12, Δ) U 10.
Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 6 συμμετοχές για να υπάρξει ξεχωριστή κατηγορία.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ:
Τα χρηματικά έπαθλα που θα δοθούν στους νικητές του Τουρνουά ανέρχονται σε 1.650 € ως εξής :
Γενική κατάταξη Ειδικές κατηγορίες
1ος 600 € 1η γυναίκα 100 €
2ος 300 € 1ος νέος <16>


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έως τις 12 π. μ. την ημέρα έναρξης των αγώνων (όσοι δηλωθούν εκπρόθεσμα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής από τον 2ο γύρο!) στους: Α) Κωνσταντινίδη Σωτήρη, 2310 924101 Β) Νερουλίδη Γιάννη 6977 231512 Γ) Παλάσκο Αντώνη 6934893197. Μπετσάκο Βασίλη 2310 919547, 6973922616.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.pat.gr και στα τηλέφωνα: 2310 924101 (Κωνσταντινίδη Σωτήρης), 6934 893197 (Παλάσκος Αντώνης) και 6977 231512 (Νερουλίδης Γιάννης).


ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Εκθέσεις ζωγραφικής και χαρακτικής, στρογγυλή τράπεζα με τη συμμετοχή διακεκριμένων μελών της σκακιστικής οικογένειας, αγώνας σιμουλτανέ, αγώνες γονέων (λεπτομέρειες για τις παράλληλες εκδηλώσεις, με ονομαστικές αναφορές στους συμμετέχοντες, θα ανακοινωθούν με τη συμπληρωματική προκήρυξη). Ηλεκτρονική διεύθυνση των αγώνων: www.pat.gr , όπου θα υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση παρτίδων και θα αναρτώνται όλα τα αποτελέσματα.


ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέμα δεν καλύπτει η παρούσα προκήρυξη, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγώνων.

ΤΑ Δ.Σ. Ο.Σ.ΤΡΙΑ & ΠΑ.Τ

Δεν υπάρχουν σχόλια: