Κυριακή, Ιουλίου 15

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΕΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΑΪΟΣ 2007

Υπήρχε μια συμμετοχή από τον σύλλογο μας, του Μαζαράκη Αθανάσιου, στην κατηγορία A13.

Δεν υπάρχουν σχόλια: