Δευτέρα, Ιουλίου 16

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΙΛΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
5ο GRAND PRIX -2oς ΓΥΡΟΣ

Μαζαράκης Αθανάσιος - Μαζαράκης Γεώργιος
1. ε4 - ε5 2. Ιζ3 - Ιγ3 3. Αγ4 - Αγ5 4. δ3 - Ιζ6
5. 0-0 - 0-0 6. Ιγ3 - δ6 7. θ3 - θ6 8. α3 - α6
9. Πε1 - Ια5 10.Αα2 - Αα7 11.β4 - Ιγ6
12.Αε3 - β6 13.Βε2 - β5 14.Α:α7 - Ι:α7
15.Ιδ1 - Αβ7 16.Ιε3 - Ιγ6 17.Ιζ5 - Ιε7
18.Ιζθ4 - Ι:ζ5 19.Ι:ζ5 - Ρθ7 20.Βε3 - δ5
21.ε:δ5 - Αδ5 22.Α:δ5 - Β:δ5 23.Β:ε5 - Πε8
24.Β:δ5 - Ι:δ5 25.Π:ε8 - Π:ε8 26.Ι:η3 - Ιζ6
27.Ρζ1 - η6 28.Πε1 - Π:ε1 29.Ρ:ε1 - Ιδ7
30.Ρδ2 - γ5 31.γ3 - γ:β4 32.γ:β4 - ζ5
33.Ιε2 - Ρη7 34.Ιζ4 - Ρζ6
---------------------------------------------------
Τα λευκά ζήτησαν ισοπαλία από κακή εκτίμηση.
Τα μαύρα δέχθηκαν διότι είχαν 6΄:30΄΄ υπόλοιπο χρόνου.
Το παιχνίδι είχε περισσότερες πιθανότητες για τα λευκά.
---------------------------------------------------
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ
1.ε4-....
τα λευκά πρότειναν ανοικτό άνοιγμα.
1. ...-ε5
τα μαύρα αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν το ανοικτό άνοιγμα.
3.Αγ4-....
τα λευκά έπαιξαν Ιταλική (παρτίδα).
3. ...-Αγ5
τα μαύρα απαντούν σύμφωνα με τη θεωρία.
4.δ3-...
τα λευκά παίζουν σύμφωνα με την θεωρία. Εναλλακτικά 4.γ3-...
4. ...-Ιζ6
τα μαύρα αναπτύσσονται & ετοιμάζονται για ροκέ.
5.Ο-Ο - Ο-Ο 6.Ιγ3 - δ6 7.θ3 - θ6
Τις προτείνει η θεωρία για την αποφυγή του καρφώματος των ίππων
και για τις δύο πλευρές.
8.α3 - α6
Για την προστασία των "καλού αξιωματικού" σε περίπτωση απειλής & των δύο πλευρών, αλλά και για την εκμετάλλευση των διαγώνιων α2-ζ7 & α7-ζ2 αντίστοιχα.
9.Πε1 - ...
9. ...-Ια5 ;;
Κακή κίνηση των μαύρων αφού χάνουν τέμπο στην 11η κίνηση.
10.Αα2 - Αα7.
Τα μαύρα προλαβαίνουν πιρούνιασμα με β4.
12.Αε3 - ...
Η ιδέα των λευκών για την αλλαγή του "κακού αξιωματικού" τους με τον "καλό αξιωματικό των μαύρων".
12. ...- β6 ;
Κακή κίνηση των μαύρων διότι κλείνει το "καλό αξιωματικό"
13.Βε2 - ...
Για ανάπτυξη των λευκών. Ένα καλύτερο σχέδιο θα ήταν με 13.Ιδ5-... όπου με υποχρεωτικές αλλαγές 13....- Ι:δ5 14.ε:δ5-... αφενός ελευθερώνεται η διαγώνιος δ1-θ5 & αφετέρου ανοίγει η στήλη ε του πύργου Πε1.
13. ...- β5 ;
Κακή κίνηση των μαύρων αφού χάνουν τέμπο & ανταλλάσουν τον "καλό αξιωματικό" με τον "κακό των μαύρων".
14.Α:α7 - Ι:α7;
Κακή κίνηση των μαύρων αφού χάνουν τέμπο. 14. ...-Π:α7 σωστή κίνηση.
15.Ιδ1 - Αβ7
Τα λευκά έχουν σχέδιο την κατάληψη του "προχωρημένου σημείου" ζ5.
16.Ιε3 - Ιγ6
17.Ιζ5 ! - Ιε7 !
Τα λευκά καταλαμβάνουν το "προχωρημένο σημείο ζ5. Τα μαύρα έγκαιρα αμύνθηκαν με Ιζ7. 18.Ι3θ4 - Ι:ζ5 19.Ι:ζ5 - Ρθ7 20.Βε3 - δ5 ;
Κακή κίνηση των μαύρων, χάνουν πιόνι.
21.ε:δ5 - Α:δ5 22.Α:δ5 - Β:δ5 23.Β:δ5 - Πζε8
24.Β:δ5 - Ι:δ5 25.Π:ε8 - Π:ε8 26.Ιη3 ! - Ιζ6
Τα λευκά καλύπτουν το κενό στην άμυνά τους ε2.
27.Ρζ1 - η6 !
Τα λευκά ετοιμάζονται για αλλαγή πύργου αφού έχουν υπεροχή πιονιού. Τα μαύρα με η6 κάνουν αφενός επίθεση κι αφετέρου κλείνουν τη προώθηση του λευκού ίππου.
28.Πε1 - Π:ε1
Τα λευκά κάνουν αλλαγή των πύργων. Τα μαύρα υποχρεώνονται σε αλλαγή διότι θα καταληφθεί η στήλη ε και μετά η γραμμή 8.
29.Ρ:ε1 - Ιδ7 30.Ρδ2 - γ5
Τα μαύρα σκοπεύουν την προώθηση του α6.
31.γ3 - γ:β4
Τα λευκά με γ3 αποφεύγουν την προώθηση του γ5.
32.γ:β4 - ζ5 33.Ιε2 - Ρη7
Τα λευκά σκοπεύουν την προώθηση του δ3. Τα μαύρα σκοπεύουν την κατάληψη του κέντρου και την αναχαίτιση της προώθησης του δ3.
34.Ιζ4 - Ρζ6

Σχολιασμός
Αθανάσιος Μαζαράκης (παίκτης του Σ.Ο.Θ)

1 σχόλιο:

zatrikios είπε...

Μπραβο Θανάση, πολύ καλή δουλειά.