Πέμπτη, Αυγούστου 9

Ημιανοιχτά Ανοίγματα

Γαλλική άμυνα
1.ε4, ε6
- Σε αυτό το άνοιγμα μετά από 1.ε4, ε6 2.δ4, δ5 Ο μαύρος αφήνει το λευκό να προωθήσει το κέντρο του με ε5 και αργότερα ο μαύρος θα επιτεθεί στο κέντρο του λευκού με γ5 ή και ζ6. Με αυτή την υπεροχή χώρου που θα έχει ο λευκός θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να οργανώσει ισχυρή επίθεση κατά του βασιλιά του μαύρου. Αντίθετα ο μαύρος για να εμποδίσει το στρατηγικό στόχο του λευκού θα πρέπει να καταστρέψει το ισχυρό κέντρο που έχει συγκροτήσει ο λευκός με τα πιόνια του.

Βαριάντα προώθησης
- Θα δούμε μια από τις πιο φιλόδοξες για το λευκό συνέχειες στην οποία προωθεί αμέσως το κέντρο του με 3.ε5:
1.ε4, ε6 2.δ4, δ5 3.ε5

- Εδώ ο λευκός διαθέτει και δύο άλλες εναλλακτικές απαντήσεις: 3.Ιζ3 και 3.Ιδ2 αλλά πάντα ο λευκός καταλήγει να προωθήσει ε5. 3…γ5 4.γ3

- Ο μαύρος επιτίθεται στο πιόνι δ4 που είναι και ο προστάτης του ε5 και ο λευκό κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσει ένα πιόνι στο δ4 γιατί αλλιώς το ε5 θα γινόταν εύκολος στόχος για το μαύρο. Έτσι ο μαύρος αρχίζει τη στρατηγική του ενάντια στο δ4. 4…Ιγ6 5.Ιζ3, Ββ6

- Ο μαύρος προσπαθεί να δημιουργήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση στο δ4. 6.Αε2, γxδ4 7.γxδ4, Ιθ6

- Χαρακτηριστική ανάπτυξη του μαύρου ίππου στη γαλλική ο οποίος στοχεύει στο ζ5 ώστε να αυξηθεί η πίεση στο δ4. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι πως ο λευκός αν θέλει να υπερασπιστεί το δ4 δεν έχει χρόνο να κάνει ροκέ π.χ Αν τώρα 8.0-0, Ιζ5 9.Αε3(μοναδικό), Ιxε3 10.ζxε3 και ο λευκός θα έχει διπλώσει τα πιόνια του και θα έχει δώσει στο μαύρο τους δυο αξιωματικούς. 8.β3,Ιζ5 9.Αβ2, Αβ4+ 10.Ρζ1, Αε7
- Ώστε σε ένα ενδεχόμενο η4 ο μαύρο να απαντήσει Ιθ4. Η διάταξη αυτή είναι πολύ αμφίρροπη. Στη συνέχεια ο μαύρος θα προσπαθήσει να ξαναεπιτεθεί στο κέντρο του λευκού με ζ6 και επίσης να προσπαθήσει να αλλάξει τον κακό αξιωματικό της γαλλικής γ8 με τον ομόλογο του συνήθως με Αδ7 και Αβ5. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα για το λευκό πως έχει χάσει το ροκέ γιατί το κέντρο είναι κλειστό.