Πέμπτη, Αυγούστου 16

ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

Άνοιγμα Λονδίνου 1.δ4, δ5 2.Ιζ3

- Τα λευκά δεν παίζουν το Γκαμπί της βασίλισσας με γ4 ( Αν βάλουν γ4 αργότερα συνήθως μετατρέπεται σε Γκαμπί της βασίλισσας) αλλά δοκιμάζουν μια πιο σταθερή πιονοδρομή με γ3,δ4,ε3 που δε διασπάται εύκολα και επίσης θα βγάλουν τον μαυροτετράγωνο αξιωματικό στο ζ4 όπου θα ελέγχει το σημαντικό τετράγωνο για επίθεση ε5. Τα μαύρα επιλέγουν πιο συχνά την πτέρυγα της βασίλισσας για τις επιχειρήσεις τους.

Ας δούμε μια βαριάντα:
1.δ4, δ5 2.Ιζ3, ε6 3.Αζ4, Ιζ6 4.ε3, Αε7 5.Αδ3, γ5 6.γ3, 0-0 7.Ιβδ2 Αν τώρα ο μαύρος παίξει 7…Ιθ5 τότε 8.Αη3 και στο 8…Ιxη3 9.θxη3 και ανοίγει η στήλη <θ> για την επίθεση και μάλλον θα γίνει μεγάλο ροκέ. Αν αργότερα …Αδ6 τότε αφήνουμε το …Αxζ4 εxζ4 για να ενισχυθεί το τετράγωνο ε5 και η ημιανοιχτή στήλη <ε>.