Παρασκευή, Ιουνίου 27

ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

ΤΟ ΓΚΑΜΠΙ ( http://www.gambitmagazine.blogspot.com/ ) παρουσιάζει νέο θέμα : ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ.
Δίδονται αναλυτικά παραδείγματα και 32 ασκήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: